Phỏng vấn đại diện Việt Nam tại Đại hội TalithaKum thế giới 2024

Nghe bài này

Talitha Kum là một mạng lưới các nữ tu trên toàn thế giới chống nạn buôn người. Đại hội Talitha Kum 2024 đang diễn ra tại Sacrofano, gần Roma, từ ngày 18 đến 24/5 với hơn 200 đại diện đến từ 90 quốc gia.

Vatican News Tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với Sơ Madalene Bùi Yến Ngọc, Dòng Chúa Chiên Lành, đại diện của Việt Nam đang tham dự Đại hội Talitha Kum 2024.

Thưa sơ, hoạt động của Talitha Kum tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Hiện nay ở Việt Nam, Talitha Kum chưa có thành lập chính thức đối với mạng lưới Talitha Kum ở Roma. Nhưng Talitha Kum ở Việt Nam bắt đầu từ cuối năm 2021. Hiện nay, vai trò của mình là người đại diện cho Talitha Kum Việt Nam làm việc với Talitha Kum Roma.

Talitha Kum tại Việt Nam có những hoạt động nào trong việc chống nạn buôn người?

Với tình thế ở Việt Nam, phần lớn trong việc chống nạn buôn người chỉ có thể tập trung làm ở mảng phòng ngừa, tức là gây trí thức cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ để phòng tránh nạn xuất khẩu lao động bất hợp pháp hoặc trở thành những nạn nhân của việc buôn người khi họ đi ra nước ngoài.

Có những người trẻ đại sứ cho hoạt động này, họ đang làm những gì?

Các bạn trẻ đại sứ cũng bắt đầu từ cuối năm 2021. Thời gian đó, Talitha Kum Việt Nam bắt đầu hoạt động với đầu tiên là hai bạn trẻ được đào tạo dưới hệ thống của Talitha Kum, chủ yếu là online, vì thời điểm đó là mùa dịch. Sau đó một năm, hai bạn trẻ khác cũng được tham gia huấn luyện. Đối với các bạn trẻ ở Việt Nam, các bạn thường tham gia các hoạt động như làm các công tác phòng ngừa. Hiện nay các bạn trẻ cũng hợp tác với các nhóm khác, như nhóm friend of the friends là nhóm thiện nguyện, hoặc là nhóm Taizé để có thể làm các chương trình để ý thức về phòng chống nạn buôn người.

Nếu một người nào đó nghe biết về Talitha Kum, họ có thể tham gia thế nào?

Song song với việc đi ở các giáo xứ hoặc các trường học hoặc các đại hội giới trẻ, Talitha Kum Việt Nam cũng thành lập một mạng lưới xã hội, đó là Facebook và trang YouTube, Instagram với tên Việt Nam. Qua các trang mạng xã hội này thì phần lớn các bạn trẻ có thể liên kết với nhóm qua địa chỉ email hoặc các mạng xã hội. Và sau đó, nhóm nòng cốt sẽ liên lạc và mời gọi các bạn tham gia cùng.

Khi một người nhìn thấy điều gì đó có thể là buôn người, thì họ có thể báo thế nào?

Phần lớn cũng sẽ bắt đầu bằng việc họ liên lạc qua tin nhắn của Facebook. Sau đó mình sẽ liên lạc trực tiếp qua số điện thoại được để lại. Nhưng đối với Việt Nam thì về vấn đề gọi là đi sâu vào việc bảo vệ hoặc giải cứu thì hiện tại mình chưa thể làm được, chủ yếu mình chỉ nhấn mạnh đến việc phòng ngừa thôi.

Sơ ước mơ gì cho Talitha Kum tại Việt Nam?

Một điều mình rất quan tâm đó là làm sao để có thể nối kết được các dòng tu lại với nhau để cùng tham gia trong việc chống nạn buôn người. Đây là vấn đề đặc biệt lớn lao và cũng khá nhạy cảm. Một dòng tu, một đoàn thể không thể làm được. Rất cần sự đồng tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là các dòng tu để có thể liên kết lại với nhau bằng một cách nào đó trong sứ mạng của mình để có thể làm cho vấn đề phòng chống nạn buôn người được lan tỏa hơn, và có thể giúp ích được nhiều hơn. Và điều đặc biệt là hiện nay Talitha Kum đang rất cần các dòng tu liên kết lại để chính thức thành lập đối với Talitha Kum ở Roma. Hiện tại thì rất ít dòng tu đảm bảo hoặc cam kết tham gia cùng, nên mình rất mong muốn có sự hợp tác của các dòng tu lại với nhau cho vấn nạn này.

Sơ có muốn nói gì thêm với các thính giả không?

Một điều mình vẫn biết là việc phòng chống nạn buôn người, rất khó thực hiện trong thực tế ở Việt Nam, nhưng vẫn có thể làm được. Người ta nói rằng: nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Cho nên nếu các dòng tu thấy rằng đây là một vấn đề toàn cầu, vấn đề quan trọng và cùng tìm một cách nào, thì mình cùng với các bạn trẻ có thể làm được một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội ngày hôm nay.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS