popequeen14040400

Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh, have an audience with Pope Francis, in the Pope’s study during their one-day visit to Rome on April 3, 2014 in Vatican City, Vatican. During their brief visit The Queen and the Duke of Edinburgh will have lunch with Italian President Giorgio Napolitano and an audience with Pope Francis at the Vatican. The Queen was originally due to travel to Rome in April 2013 but the visit was postponed due to her ill health. The audience with Pope Francis will be the fifth meeting The Queen, who is head of the Church of the England, has held with a Pope in the Vatican. *** Local Caption *** Queen Elizabeth II; Prince Philip; Duke of Edinburgh; Pope Francis

HỖ TRỢ GIÊSU.NET

 XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, ĐỂ CHÚNG TÔI:
 - Tiếp tục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa
 - Nâng cấp website và thêm nhiều tiết mục khác giúp ích cho các tín hữu mọi nơi trên toàn cầu.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Bài mới nhất

Điễn Đàn