Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin: Chúng ta được cứu bởi một Người, không bởi một giáo huấn

Nghe bài này

Trả lời phỏng vấn của Truyền thông Vatican, Đức Tổng Giám Mục Víctor Manuel Fernández, Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định “Bảo vệ không loại trừ canh phòng, nhưng đức tin được bảo vệ trước hết qua sự hiểu biết đức tin”; và “Chúng ta được cứu bởi một Người, không bởi một giáo huấn”.

Ngày 01/7/2023, kèm theo quyết định bổ nhiệm, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Tổng Giám Mục Fernández. Giải thích về điều này, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhận định Đức Thánh Cha muốn “làm sáng tỏ” ý nghĩa sứ vụ của ngài, mời gọi áp dụng Tông hiến Praedicate Evangelium. Cần một nền thần học trưởng thành, phát triển, đào sâu trong cuộc đối thoại giữa các thần học gia, khoa học và xã hội. Nhưng tất cả để phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng.

Với câu hỏi “Ngày nay bảo vệ đức tin có nghĩa là gì?”, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh như Đức Thánh Cha chỉ ra cụm từ “bảo vệ” có ý nghĩa phong phú. Bảo vệ chắc chắn không loại trừ sự canh phòng, nhưng đức tin được bảo vệ trước hết bằng cách gia tăng sự hiểu biết.

Đề cập đến hoạt động loan báo Tin Mừng, thông truyền đức tin trong một thế giới ngày càng tục hoá, tân Tổng trưởng Bộ giáo lý Đức tin nói: “Luôn cố gắng thể hiện tốt hơn tất cả vẻ đẹp và sự lôi cuốn của đức tin, không làm biến dạng đức tin bị tiêm nhiễm qua những tiêu chí thế gian, nhưng luôn tìm ra điểm tiếp xúc làm cho đức tin thực sự có ý nghĩa, quý báu đối với người nghe. Nếu không đối thoại với văn hoá, sứ điệp của chúng ta cho dù đẹp cũng có nguy cơ không còn quan trọng nữa”.

Nhấn mạnh thêm điều này, Đức Tổng Giám Mục cho rằng những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong thông điệp Deus Caritas Est – Thiên Chúa là Tình yêu – rất có ý nghĩa và phù hợp: “Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố với một Con Người, Đấng đem lại cho đời sống của chúng ta một chân trời mới và từ đó một định hướng dứt khoát”.

Theo vị Tổng trưởng, ngày nay rất thích hợp để nhắc lại những lời này. Không có kinh nghiệm về Chúa Kitô hằng sống, Đấng yêu thương và cứu độ, chúng ta không thể định hình căn tính Kitô của chúng ta, và việc tập trung tranh luận với mọi người sẽ không giúp mang lại sự phát triển này nơi con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời gọi chúng ta phát triển một nền thần học vững chắc và nền tảng, nhưng được định hướng rõ ràng để phục vụ biến cố này.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS