Thái độ và sự cải thiện đời sống

Nghe bài này

479842_649953011682862_294684606_n

“Sự bảo tồn mục vụ bao gồm trong thái độ và cải thiện đời sống . Sự thay đổi thái độ thì cần phải tích cực: “chúng ta phải đi vào trong một quá trình diển tiến mà chúng ta cần phải nhận thức khi đi theo dòng” .

“Luôn Luôn mang trong đầu một chíếc địa bàn để giử đúng phương hướng hòng khỏi phải lạc đường, đó là đặc tính Công Giáo bao gồm trong Giáo Hội .”

“Chúng ta cần nhớ lại những điều trong Cọng Đồng Vatican II: Những niềm vui và những hy vong, những nổi buồn và những lo âu của con người thời đại chúng ta, đặc biệt là những người nghèo và những người đau khổ, để đến phiên họ, họ cũng có được những niềm vui và những hy vọng, những nổi buồn bã và lo âu của những môn đệ của Chúa Kitô (cf H.C. Vui Mừng và Hy Vọng, số 1). Đó chính là căn bản để đối thọai với thế giới hiện tại .
Để trả lời những thắc mắc về hiện hữu của con người ngày nay, nhất là với những thê hệ trẻ, thì phải chú trọng đến ngôn từ của họ, bao gồm sự thay đổi phong phú mà họ phải tiến bước với sự trợ giúp của Tin Mừng ,theo như Giáo Huấn và Thông điệp về xã hội của Giáo Hội .

Trong những khung cảnh và khung trời có nhiều từng lớp . Ví dụ trong một thành phố có nhiều nhóm khác biệt tạo thành như nhiều “thành phố dị biệt”

“ Nếu chúng ta cứ ở mãi trong những khung cảnh “ văn hóa bất di bất dịch”, căn bản là một nền văn hóa thôn xã, kết quả là làm hủy họai sức mạnh của Chúa Thánh Thần . Thiên Chúa gồm nhiều phần : Chúng ta phải kám phá ra mọi hình dạng trong mọi nền văn hóa; trong mọi thực tại, trong mọi ngôn ngữ và trong mọi giai điệu khác nhau.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS