Thư cá nhân trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng và Chiêu Hòa Thiên Hoàng của Nhật Bản được lưu giữ tại Vatican

Nghe bài này

Năm 1952, khi Nhật Bản giành lại chủ quyền sau chiến tranh, người ta phát hiện ra một số bức thư cá nhân trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế Showa đã được lưu giữ tại Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã tổ chức lễ phục hồi chủ quyền của Nhật Bản, và Hoàng đế Showa bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi nghĩ đó là một tài liệu lịch sử có giá trị.

Các tài liệu lưu trữ có một số bức thư cá nhân trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng Pius Thứ 12 và Chiêu Hòa Thiên Hoàng (Showa, 昭和天皇) vào năm 1952. Giáo sư Saho Matsumoto của Đại học Nihon, người chuyên về lịch sử chính trị quốc tế, đã viết về các Văn kiện liên lạc giữa triều đình Nhật Bản và Tòa Thánh.

Trong số các văn kiện này, Giáo sư Saho Matsumoto cho biết có một lá thư cá nhân của Đức Giáo Hoàng Piô thứ 12 gửi Chiêu Hòa Thiên Hoàng vào tháng 10 năm 1952, Hiệp ước Hòa bình San Francisco có hiệu lực vào tháng 4 năm đó, và Nhật Bản đã lấy lại chủ quyền quốc gia. Lá thư chứa những lời chúc mừng của Tòa Thánh.

Để đáp lại điều này, Chiêu Hòa Thiên Hoàng đã viết một lá thư riêng cho Đức Thánh Cha và nói rằng “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của Hoàng gia và người dân Nhật Bản vì những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha.”

Theo Showa Tenno Jitsuroku, vào tháng 10 năm 1941, hai tháng trước khi bắt đầu Chiến tranh Thái Bình Dương, Chiêu Hòa Thiên Hoàng đã nói: “Cần phải xem xét kỹ lưỡng các phương thức kết thúc chiến tranh ngay từ đầu. Chúng ta cần thiết lập một mối quan hệ,” nhà vua nói.

Giáo sư Matsumoto nói: “Người ta suy đoán từ bối cảnh lịch sử rằng Chiêu Hòa Thiên Hoàng và Đức Giáo Hoàng đã trao đổi sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng việc phát hiện ra các tư liệu lịch sử thực sự có thể xác nhận mối quan hệ giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Nó có ý nghĩa lớn trong việc nghiên cứu.”

Giáo sư Matsumoto đã trình bày những bức thư cá nhân này tại một hội nghị chuyên đề về Nhật Bản và Vatican được tổ chức tại Tokyo vào ngày 12 tháng 11.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS