Thượng hội đồng về tính đồng nghị tại Thụy Sĩ kêu gọi Giáo Hội Công Giáo phong chức linh mục cho phụ nữ và chúc lành hôn nhân đồng tính

Nghe bài này

Hôm thứ Hai, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố một tài liệu liên quan đến Thượng đồng về tính đồng nghị sắp tới tại Rôma, trong đó báo cáo rằng Giáo Hội Công Giáo bị coi là bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa giáo quyền — đã “phủ nhận quyền bình đẳng đối với phụ nữ” và loại trừ “những người LGBTQ”.

Theo CNA Deutsch, báo cáo của Thụy Sĩ cho rằng: “Một số quan điểm chính thức của nhà thờ về vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội và xã hội, và về tình dục và lối sống được đánh giá là không phù hợp và loại trừ”.

Các giám mục giải thích rằng: “Thượng đồng về tính đồng nghị của Thụy Sĩ, được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm nay, tại Einsiedeln Abbey, đã hoàn thiện bản báo cáo dựa trên các nhận xét và yêu cầu điều chỉnh”.

“Đại hội đồng này có nhiệm vụ kết hợp các báo cáo xuất hiện từ giai đoạn cấp giáo phận của Thượng hội đồng thành một báo cáo tổng thể cấp quốc gia.”

Tài liệu không nói gì về số lượng người tham gia vào các cuộc khảo sát là một phần của quy trình thượng hội đồng trên toàn thế giới.

CNA Deutsch báo cáo rằng, ở Đức “số lượng tín hữu tham gia cuộc khảo sát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở các giáo phận” chỉ ở “tỷ lệ phần trăm thấp nhất ở mức một con số”, nói khi đi là chưa đến 10%.

Các giám mục cho biết: “Tại Thụy Sĩ, các cuộc tranh luận và các câu hỏi của Thượng hội đồng đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phép Rửa Tội đối với đời sống của Giáo hội.

“Người ta nhấn mạnh rằng một giáo hội đồng nghị ngày càng công nhận ‘phẩm giá và ơn gọi vương giả, tư tế và tiên tri’ của những người được rửa tội.”

Đặc biệt, hai điểm được nhấn mạnh, đó là “cần vượt qua cảm nghiệm trong đó nhiều người thấy mình bị loại ra khỏi việc tham gia đầy đủ vào đời sống của Giáo Hội” và một cuộc kiểm tra phê phán “chủ nghĩa giáo sĩ vẫn còn tồn tại ở một số nơi”.

Báo cáo cũng cho biết tính đồng nghị sẽ chỉ thành công khi “chủ nghĩa giáo sĩ được khắc phục và sự hiểu biết về chức tư tế ngày càng phát triển như một yếu tố thúc đẩy đời sống của một giáo hội theo định hướng đồng nghị hơn.”

Về chủ nghĩa giáo sĩ, báo cáo dài 11 trang cho biết: “Sự chỉ trích việc thực thi quyền lực của các thừa tác viên được kích hoạt bởi những quan sát về tâm lý giáo sĩ, lạm dụng quyền lực, sự thiếu hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn hóa ở Thụy Sĩ, đánh giá thấp giá trị phụ nữ và sự khước từ những người trong quang phổ LGBTQ, rút lui vào quan niệm bản sắc cá nhân như một linh mục, thiếu quan tâm đến mọi người, không quan tâm đến người nghèo, v.v.”

Trong một phần khác, báo cáo cũng trích dẫn các phiếu bầu của thiểu số. Những điều này chủ yếu nhằm mục đích “đặt câu hỏi về sự cần thiết của một nền văn hóa đồng nghị đối với Giáo Hội Công Giáo, không làm thay đổi vai trò của các linh mục và hình dạng phẩm trật hiện tại của Giáo hội, hạn chế ảnh hưởng của giáo dân nam nữ trong Giáo hội, và bảo tồn và phát huy hơn nữa các hình thức phụng vụ truyền thống, đặc biệt là ‘hình thức ngoại thường.’“

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một Thượng đồng về tính đồng nghị vào tháng 3 năm 2020 để “tạo cơ hội cho Toàn thể dân Chúa cùng nhau phân định cách tiến lên trên con đường trở thành một Giáo hội đồng nghị hơn về lâu dài”.

Quá trình chuẩn bị Thượng hội đồng bắt đầu với các cuộc tham vấn ở cấp giáo phận vào tháng 10 năm 2021. Một giai đoạn lục địa dự kiến bắt đầu vào tháng 3 năm 2023. Giai đoạn cuối cùng và phổ quát sẽ bắt đầu với Thượng Hội Đồng Giám Mục Thường kỳ lần thứ 16 với chủ đề “Vì một Giáo hội Đồng nghị: Hiệp thông, dự phần và Truyền giáo,” tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.

VietCatholic Media

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS