Tin thêm về Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh: Đức TGM Pietro Parolin

Nghe bài này

Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Roma: Đức tổng giám mục Pietro Parolin.

pietroparolin

Đức Thánh Cha Phanxico, hôm nay thứ bảy ngày 31.08.2013, đã nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, 78 tuổi, khỏi chức vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và công bố bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, 58 tuổi, là người kế vị trong chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.

Đức Tổng giám mục Parolin là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Tòa Thánh Roma. Ngài sinh ngày 17.01.1955 ở Schiavon miền bắc nước Ý thuộc vùng Vicenza. Ngài chịu chức Linh mục năm 1980 và làm việc mục vụ ở Giáo phận Vicenza. Năm 1984 ngài học trường ngoại giao Tòa thánh ở Roma, đậu bằng Tiến sĩ Giáo luật, và năm 1986 làm việc trong ngành ngoại giao tòa thánh ở Nigeria và Mexico.

Ngài đã là Thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2002 đến 2009. Trong thời gian này ngài đã từng cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh hội đàm với Chính phủ Israel và Chính phủ Việt Nam. Dưới thời Đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. ngài là người bắt liên lạc với Chính phủ Bắc Kinh.

Ngày 17.08.2009 Đức Ông Parolin được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. thăng Tổng giám mục và được cử làm Sứ Thần Tòa Thánh ở Venezuela. Ngài thông thạo ngoại ngữ Pháp, Anh và Tây Ban nha.

Việc đề cử Đức tổng giám mục Parolin còn trẻ tuổi vào chức vụ then chốt hàng đầu trong Tòa Thánh Vatican, như một „ Alter Ego, cánh tay phải“ của Đức Giáo Hoàng trong công việc ngoại giao cùng điều hành những công việc hành chánh trong giáo triều, đã gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Với chức vụ là Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Roma, rồi đây trong tương lai ngài sẽ được thăng chức vị Hồng Y.

Việc bổ nhiệm vị tân Quốc vụ Khanh trong triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxico đã được nói đến nhiều với những phỏng đoán chờ đợi từ lâu nay.

Ngày 15.10.2013 tới đây Đức tân Quốc vụ Khanh Pietro Parolin sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới ở Vatican.

Theo kath.net ngày 31.08.2013

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS