Ngày 16 tháng 07 : Kính Ðức Mẹ Carmêlô.

Nghe bài này

blessings-scapular

Vào thế kỳ 12, có một số tu sĩ đến tu trên núi Carmêlô gần dòng suối Elia phiá Bắc nước Israel. Họ dựng nên một đền thờ hiến dâng cho Ðức Bà Maria. Ðến thế kỷ 13 thì người ta gọi các tu sĩ này là “Các Sư huynh của Ðức Bà trên núi Carmêlô”. Sau đó họ tổ chức một Thánh Lễ đặc biệt tôn kính Ðức Bà Maria. Ðến năm 1726 thì Thánh Lễ này trở nên phổ quát toàn cầu. Trong nhiều thế kỷ thì các nam nữ tu sĩ Carmêlô có một mối kết hiệp mật thiết với Ðức Bà Maria. Các vị thánh và các nhà thần học của Dòng tu này tôn sùng đặc biệt và cổ vỏ việc sùng kính tính cách Vộ nhiễm nguyên tội của Ðức Bà.

Thánh Têrêxa Avila gọi tên Dòng là “Dòng Ðức Nữ Ðồng Trinh”. Thánh Gioan Thánh giá kể ơn Ðức Mẹ Carmêlô đã cứu ngài thoát cơn chết đuối lúc còn nhỏ, đã hướng dẩn ngài đén Carmêlô và đem ngài ra khỏi nhà tù. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu đã kể lại việc Ðức Mẹ chửa ngài khỏi cơn trọng bệnh. Và trong lúc Rước lễ lần đầu thánh nhân đã hiến dâng cuộc đời mình cho Ðức Bà Maria. Trong cuối đời Bà lại thường được đàm đạo cùng Mẹ Maria.

Theo như lời truyền tụng thì Ðức Bà Maria đã hiện ra cùng thánh Simon Stock, ở núi Carmêlô, đã ban cho ngài một bộ giải áo choàng nâu và truyền cho ngài về việc tôn sùng bộ giải áo này. Bộ giải đeo này tượng trưng cho chiếc áo choàng mà Ðức Mẹ mặc khi Ðức Mẹ hiện ra với thánh Simon. Người nào mang bộ áo này thì được Ðức Mẹ che chở cách riêng và kêu gọi những người đeo giải áo này hãy hiến dâng đời mình cho Ðức Mẹ. Người đeo muốn được ơn ích thì phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện, ăn năn sám hối và thay đổi nếp sống theo gương Ðức Mẹ vì cuộc đời của Ðức Mẹ là một mẫu mực tuyệt vời.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS