Ngày 11 tháng 07 : Kính Thánh Benedict

Nghe bài này

Ngay11

Thánh Benedict là một thiếu niên con nhà quí tộc ở Nursia, xứ Ombria được gởi đến Roma để học hành. Roma thời bây giờ là một thành phố trụy lạc có nhiều cạm bẩy dể làm hư hỏng những tâm hồn trong trắng. Những cám dỗ về xác thịt, những cám dỗ về tri thức và chính trị. Thánh Benedict cảm thấy cần phải trốn xa những cám dỗ đó bởi vì Benedict chỉ muốn tìm “một mình Thiên Chúa mà thôi”. Benedict đã đến ẩn tu trong hang đá Subiaco và được một nhà ẩn tu tại đó truyền dạy và hướng dẫn. Benedict đã suy niệm và tìm một lối sống thánh thiện để được tìm gặp gỡ Thiên Chúa. Sau nhiều năm tu luyện, một sự thánh thiện trong sáng hiển hiện trên nét mặt của Benedict khó lòng mà che giấu được.

Các tu sĩ của một tu viện gần đó liền đến mời Benedict về làm viện trưởng của tu viện này. Benedict muốn thay đổi nếp sống của họ và làm cho họ trở nên thánh thiện hơn. Họ cảm thấy khó chịu và oán hận nên tìm cách đầu độc Benedict. Benedict trở về lại hang đá Subiaco và có một số đệ tử thánh thiện xin đi theo. Benedict tổ chức thành từng nhóm có người đứng đầu chăm sóc từ tinh thần đến vật chất gọi là “prior” (tu trưởng)

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS