Tin Vui: Giáo hội sắp có thêm hai vị hiển thánh và năm chân phước

Nghe bài này

Hôm 25 tháng Mười Một vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong thánh đã công bố hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của hai chân phước và một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của năm vị tôi tớ Chúa tại Pháp.

Sắc lệnh đầu tiên nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Tito Brandsma, thuộc Cát Minh người Hòa Lan, sinh năm 1881 và nguyên là Viện trưởng đại học Nijmegen. Cha phê bình ý thức Đức quốc xã, ngay từ trước khi bắt đầu Thế chiến thứ II và Đức xâm lăng Hòa Lan năm 1940. Cha bị bắt năm 1942 và bị giết hại vì sự oán ghét đức tin, vào ngày 26 tháng Bảy năm 1942, khi được 61 tuổi trong tại tập trung Dachau của Đức quốc xã ở miền nam Đức.

Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của nữ chân phước Maria Chúa Giêsu, tục danh là Carolina Santocanale, người Ý, sinh năm 1852 tại Palermo, sáng lập dòng các nữ tu Capuxin Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức, và qua đời năm 1923 tại Cinisi bên Ý, thọ 71 tuổi.

Hai sắc lệnh này mở đường cho việc tôn phong hai chân phước lên bậc hiển thánh.

Thứ ba là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Henri Planchart, thuộc dòng các tu sĩ thánh Vinh Sơn Phaolô, cha Ladislao Radigue và ba linh mục dòng khác, bị giết vì sự oán ghét đức tin, năm 1871 tại Paris, bên Pháp.

Cuộc tử đạo của năm vị diễn ra trong một bối cảnh lịch sử rất phức tạp. Sau khi Pháp thất trận ngày 04 tháng Chín năm 1870, trong cuộc chiến Pháp-Đức, một nhóm đại biểu quốc hội đảng cộng hòa tuyên bố cáo chung đế quốc của Napoléon II và tuyên bố trở lại chế độ cộng hòa với chính phủ ở Versailles, nhưng Công xã Paris chống lại và đặt một chính phủ đối lập, theo lý tưởng xã hội cấp tiến. Quân đội Pháp bao vây Paris để chấm dứt Công xã và tiến vào thành ngày 21 tháng Năm năm 1871. Cuộc chiến đẫm máu xảy ra trên các đường phố trong một tuần lễ làm cho hàng ngàn người chết, cùng với những vụ đốt phá. Các thành phần Công xã Paris tấn công các binh sĩ, giáo sĩ và công dân bị họ coi là đối lập.

Những kẻ chủ trương Công xã Paris có lập trường oán ghét Giáo Hội Công Giáo và họ bài trừ các nơi thờ phượng và các giáo sĩ. Trong bối cảnh đó, năm linh ục đã bị họ giết chết trong khi thi hành phận sự, mặc dù các vị có thể trốn chạy.

Cùng với hai sắc lệnh trên đây, Bộ Phong thánh còn công bố sáu sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của sáu vị tôi tớ Chúa.

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS