Tình trạng Hồng Y Đoàn sau khi Đức Hồng Y Crescenzio Seppe tròn 80 tuổi

Nghe bài này

Vào ngày thứ Sáu, 2 tháng Sáu, Đức Hồng Y Crescenzio Seppe, Tổng Giám mục hiệu tòa của Thành phố Naples, bước sang tuổi 80. Cùng ngày Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu bước sang tuổi 75. Như thế, từ ngày 3 tháng 6, số Hồng Y không phải là cử tri vì đã trên 80 tuổi, cộng với trường hợp đặc biệt của Hồng Y Becciu, sẽ là 101.

Trong số các Hồng Y không phải là Hồng Y cử tri,

39 vị được Đức Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y

33 vị được Đức Bênêđictô XVI trao mũ đỏ

29 được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong

Các cử tri Hồng Y sẽ là 121, bao gồm

9 vị do Đức Gioan Phaolô II tấn phong

31 do Đức Bênêđictô XVI nâng lên hàng Hồng Y

81 được tạo bởi Đức Thánh Cha Phanxicô trao mũ đỏ

Tất cả 222 Hồng Y thành viên của Hồng Y đoàn có thể được chia thành:

48 do Đức Gioan Phaolô II tấn phong

64 do Đức Bênêđictô XVI nâng lên hàng Hồng Y

110 được tạo bởi Đức Thánh Cha Phanxicô trao mũ đỏ

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS