Toà Thánh kêu gọi giám sát đạo đức đối với vũ khí tự động

Nghe bài này

Trong một tuyên bố với Nhóm các chuyên gia chính phủ (GGE), về các công nghệ mới trong lãnh vực Hệ thống vũ khí tự động gây chết người (LAWS), vào ngày 04/3, Đức Tổng Giám Mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ những lo ngại đạo đức của Giáo hội liên quan đến việc phát triển và sử dụng vụ khí tự động.

Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2024, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những quan ngại này: “Nghiên cứu về các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực được gọi là Hệ thống vũ khí tự động gây chết người, bao gồm cả việc vũ khí hoá trí tuệ nhân tạo, là nguyên nhân gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về đạo đức”.

Quan sát viên thường trực của Toà Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải suy tư về mặt đạo đức trong bối cảnh ngày càng phổ biến máy bay không người lái có vũ khí tự động. Ngài cảnh báo chống lại việc tách rời khỏi hậu quả con người trong chiến tranh, bởi vì “không thể thoát khỏi những câu hỏi đạo đức nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực vũ khí”. Hơn nữa, “các hệ thống vũ khí tự động không thể là đối tượng chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Cần phải có sự giám sát của con người trong quá trình triển khai chúng”.

Ngài tiếp tục lưu ý rằng máy móc, mặc dù rất tinh vi, nhưng không thể thực sự hiểu hoặc tuân thủ các cân nhắc về đạo đức cần thiết trong xung đột vũ trang. Ngài nói: “Máy móc, là đồ vật chứ không phải chủ thể, không thể thực sự suy nghĩ, cảm nhận, quyết định hoặc chịu trách nhiệm về hành động của mình”.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám Mục Balestrero nhắc lại cam kết của Tòa Thánh đối với việc xóa bỏ chiến tranh và kêu gọi Nhóm các chuyên gia chính phủ ưu tiên các cuộc thảo luận về việc cấm và quản lý các hệ thống vũ khí tự động, với sự tập trung kiên định vào phẩm giá của con người.

Cuối cùng, Đại diện Toà Thánh tái khẳng định niềm tin vững chắc của Tòa Thánh về bản chất vô nhân đạo của chiến tranh và kêu gọi một sự thay đổi văn hóa hướng tới hòa bình. Ngài kêu gọi tích hợp các tiến bộ công nghệ vào một khuôn khổ ưu tiên phát triển con người và lợi ích chung. Ngài nói: “Giải pháp thực sự nằm ở việc chuyển đổi sang một nền văn hóa hòa bình, đặt những tiến bộ công nghệ để phục vụ nhân loại”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS