Trong Năm Cầu nguyện, ĐTC Phanxicô sẽ khởi động “Trường Cầu nguyện”

Nghe bài này

Trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh vào sáng ngày 23/1/2024, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Trưởng Phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã giải thích mục đích của Năm Cầu nguyện và cho biết trong năm này Đức Thánh Cha sẽ khai mạc “Trường Cầu nguyện” để khám phá các khía cạnh khác nhau trong “hơi thở đức tin” của mỗi Kitô hữu.

Năm Thánh nhằm làm phong phú về mặt thiêng liêng 

Vào đầu cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng Năm Thánh không chỉ là những công trường xây dựng lớn liên quan đến thành phố, hay chỉ là việc tổ chức một loạt các sự kiện, mà còn là một thời điểm nhằm làm phong phú về mặt thiêng liêng “đời sống của Giáo hội và của toàn thể dân Chúa và làm cho nó trở thành dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng”.

Ngài nhắc lại rằng trong thư đề ngày 11/2/2022, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức Năm Thánh. Đức Thánh Cha nói đến năm 2024, trước sự kiện Năm Thánh 2025, được dành riêng cho cầu nguyện. “Trên hết là phục hồi ước muốn được ở trước sự hiện diện của Chúa, lắng nghe và tôn thờ Người”. Đó là một năm “trong đó trái tim rộng mở để đón nhận ân sủng dồi dào, dâng lên Cha của chúng ta lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, chương trình sống của mỗi môn đệ của Người”.

Và Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh thêm: “Do đó, năm 2024 sẽ là Năm chuẩn bị cho Năm Thánh sắp bắt đầu và là một Năm trong đó chiều kích thiêng liêng của sự kiện Năm Thánh sẽ phải vượt trên mọi hình thức tổ chức cơ cấu cần thiết và cấp bách”.

Ngài cũng nói rõ rằng Năm Cầu nguyện không phải là một Năm với những sáng kiến đặc biệt, đúng hơn, “là một thời điểm đặc biệt để khám phá lại giá trị của việc cầu nguyện, sự cần thiết của việc cầu nguyện hàng ngày trong đời sống Kitô hữu; cách cầu nguyện và trên hết là cách giáo dục về cầu nguyện ngày nay, trong ‘thời đại văn hóa kỹ thuật số’”.

Các tài liệu hỗ trợ của Bộ Loan báo Tin Mừn

Năm Cầu Nguyện được ủy thác cho mỗi Giáo Hội địa phương. Vai trò của Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ là hỗ trợ, cung cấp một số trợ giúp nhất định cho tất cả mọi người, “những công cụ đơn giản mà phần lớn đã được thực hiện hằng ngày trong các cộng đoàn của chúng ta”.

Vì thế, Bộ Loan báo Tin Mừng đã chuẩn bị một loạt tài liệu và hỗ trợ cầu nguyện cho những tháng tới. Trước hết, có 38 bài giáo lý mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố từ ngày 6/5/2020 đến ngày 16/6/2021, nói đến các thời điểm khác nhau của việc cầu nguyện, và sau đó là loạt bài “Các Điểm Cầu nguyện”. Nhà xuất bản Vatican sẽ xuất bản một loạt 8 cuốn sách nhỏ “đào sâu vào các chiều kích khác nhau của việc cầu nguyện của Kitô giáo, được viết bởi các tác giả nổi tiếng quốc tế, do Bộ Loan báo Tin Mừng biên tập”.

Vào ngày 6/5/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025 và bắt đầu từ ngày đó, Tông thư của Đức Thánh Cha sẽ là trung tâm của việc chuẩn bị Năm Thánh.

Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu một “Trường cầu nguyện”,

Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng thông báo rằng trong năm nay, chính Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu một “Trường cầu nguyện”, những khoảnh khắc gặp gỡ với các cộng đoàn và những người thuộc các tầng lớp khác nhau, theo mô hình của các Thứ Sáu Lòng Thương Xót đã được trải qua trong Năm Thánh 2015/2016, “cầu nguyện cùng nhau và hiểu một số hình thức cầu nguyện: từ tạ ơn đến chuyển cầu; từ chiêm niệm đến an ủi; từ tôn thờ đến cầu xin…”.

Kết thúc bài tham luận, Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài chắc chắn rằng “các giám mục, linh mục, phó tế và giáo lý viên sẽ tìm ra trong năm nay những cách thích hợp nhất để đặt lời cầu nguyện làm cơ sở cho việc công bố niềm hy vọng mà Năm Thánh 2025 nhắm làm vang lên trong thời điểm khó khăn”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS