Trung tâm mua sắm ở Philippines trưng bày hơn 50 hình ảnh của Đức Mẹ để kỷ niệm ngày Sinh Nhật Mẹ

Nghe bài này

Trung tâm mua sắm lớn lâu đời nhất ở Phi Luật Tân đã trưng bày hơn 50 ảnh tượng về Đức Mẹ để kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Đức Trinh nữ Maria.

Triển lãm “Salamat Maria: Tưởng nhớ ngày sinh của Mẹ yêu dấu” đã được khánh thành vào ngày 1 tháng 9 và mở cửa cho đến ngày 10 tháng 9 tại Ali Mall ở Thành phố Quezon.

Người quản lý bất động sản Ali Mall Aileen Ibay cho biết trong một tuyên bố ngày 7 tháng 9: “Cùng với đối tác của chúng tôi là những người sùng kính Đức Mẹ, chúng tôi mở cuộc triển lãm này để thể hiện tình yêu của cộng đồng chúng ta đối với Đức Maria trong dịp kỷ niệm sinh nhật của Mẹ”.

“Mục đích của chúng tôi là củng cố đức tin nhiệt thành của những người đi mua sắm và khơi dậy lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria,” Ibay nói.

Cha Diogo D’Souza, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành phố Quezon, khai mạc và chúc lành cho cuộc triển lãm.

Ibay lưu ý rằng vào ngày 8 tháng 9, một ngày nghỉ làm việc ở Phi Luật Tân, các thánh lễ đã được lên kế hoạch tại các nhà nguyện của các trung tâm mua sắm Gateway Mall, Ali Mall, và Agricultural Plaza.

Trong số những ảnh tượng được trưng bày trong triển lãm có Nuestra Señora De Las Flores, rất được tôn kính ở tỉnh Oriental Mindoro; bức tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Malabón; và bức tượng Đức Mẹ phù hộ những người bị bỏ rơi ở Manila.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS