Vatican không phạt các nhân viên không chích ngừa Covid

Nghe bài này

Ngày 18/2/2021, Phủ Thống đốc thành Vatican đã đưa ra một thông cáo giải thích nghị định của chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, được ban hành ngày 8/2/2021, về sự cần thiết phải chích ngừa đối với những người làm việc trong các ngành có tiếp xúc với công chúng và khẳng định không có vấn đề phạt các nhân viên không chích ngừa Covid.

Những ngày vừa qua nhiều hãng tin đưa tin rằng các nhân viên Vatican không chích ngừa Covid có thể bị phạt và thậm chí bị sa thải, theo quy định sức khỏe khi ký hợp đồng lao động.

Theo thông cáo của Phủ Thống đốc thành Vatican, nghị định “được ban hành để đưa ra câu trả lời khẩn cấp theo luật đối với nhu cầu chính là bảo vệ và bảo đảm sức khỏe và thiện ích của cộng đồng lao động, công dân và cư dân của Quốc gia thành Vatican. Do đó, nó liên quan đến việc bảo vệ cá nhân người lao động và bảo vệ tập thể môi trường làm việc trong trường hợp xảy ra một sự kiện có thể được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng,” như trong trường hợp Covid-19.

Cụ thể, “quy định liên quan đến tất cả các biện pháp thích hợp nhằm ngăn ngừa, kiểm soát và đối chiếu các tình huống đặc biệt của trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nó cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để đáp ứng đầy đủ và tương xứng với nguy cơ sức khỏe.”

Các rủi ro do từ chối chích ngừa

Trong số các biện pháp này, theo chỉ định của Cơ quan Y tế Nhà nước, “việc sử dụng vắc xin có thể được coi là cần thiết đối với một số bối cảnh nhất định: trong các hoạt động công việc liên quan đến dịch vụ công, mối quan hệ với bên thứ ba hoặc rủi ro cho sự an toàn của cộng đồng. Do đó, việc tự nguyện tuân thủ chương trình chích ngừa phải tính đến rủi ro rằng bất kỳ sự từ chối nào của người có liên quan có thể tạo thành rủi ro cho chính họ, cho những người khác và cho môi trường làm việc.” Vì thế, để bảo vệ cộng đồng, những người từ chối chích ngừa không vì lý do sức khỏe có thể áp dụng những biện pháp một mặt giảm tối thiểu nguy cơ và mặt khác tìm những giải pháp làm việc khác.

Nhắm bảo vệ sức khỏe, không nhắm trừng phạt

Nhắc lại các quy định trước đây liên quan đến vấn đề này, bao gồm “Các tiêu chuẩn bảo vệ phẩm giá con người và các quyền cơ bản của họ được nhìn nhận khi kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc” và “Các tiêu chuẩn bảo vệ nhân viên mắc một số bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng tâm sinh lý đặc biệt” được ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2011, thông cáo nói rằng quy định về sức khỏe này nên được xem là một“ công cụ không mang tính chất trừng phạt trong bất kỳ trường hợp nào”. Thông cáo của Phủ Thống đốc thành Vatican xác định rằng nghị định về sức khỏe của Phủ Thống đốc thành Vatican phải được xem là một công cụ mà trong mọi trường hợp không có tính chất trừng phạt nhưng “nhằm mục đích cho phép một phản ứng linh hoạt và tương xứng đối với sự cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và quyền tự do lựa chọn của cá nhân mà không đưa ra bất kỳ hình thức cưỡng ép nào đối với người lao động.”

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS