Nhân chuyến công du của một phái đoàn Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam, hai bên đã quyết định đẩy mạnh hợp tác và đã đồng ý nâng cấp mối quan hệ đang dần được cải thiện. Trong một thông cáo công bố ngày 22/04/2022, Vatican cho biết là “trong một tương lai gần”, tòa thánh sẽ có “một văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội”.

Theo bản thông cáo, một nhóm công tác chung Vatican-Việt Nam đã họp lại tại thủ đô Việt Nam trong hai ngày 21 và 22/04 để bàn về quan hệ giữa hai Nhà Nước. Phái đoàn của Tòa Thánh do đức ông Miroslaw Wachowski, thứ trưởng Ngoại Giao Vatican dẫn đầu, trong lúc đại diện phía Việt Nam là thứ trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc.

Theo hãng tin Anh Reuters, kết quả nổi bật nhất của cuộc họp là sự kiện hai bên đã nhất trí về việc nâng quan hệ lên cấp đại diện thường trú tại Roma và Hà Nội, một bước cuối cùng trước khi tiến tới bang giao toàn diện với đại sứ đặt tại mỗi nước, điều vốn là mục tiêu các cuộc đàm phán khởi sự từ năm 2009.

Reuters nhắc lại là sau khi thống nhất vào năm 1975, Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Vatican. Vào thời điểm đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam xem Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã quá gần gũi về mặt lịch sử với chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên, theo thời gian, quan hệ hai bên đã dần được cải thiện.

Trong bản thông cáo công bố hôm qua, Vatican cho biết là cuộc họp vừa kết thúc tại Hà Nội đã cho phép các phái đoàn “thảo luận sâu về quan hệ giữa hai nước và đề cập đến vấn đề Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Thông cáo xác nhận : “Hai bên nhất trí rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh cần được duy trì trên cơ sở các nguyên tắc đã được hai bên chấp nhận và đối thoại hiệu quả, nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau và tăng cường quan hệ vì lợi ích chung của cả hai bên và cộng đồng Công Giáo Việt Nam”.

Theo Reuters, cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người trong tổng số dân là 97 triệu.