World Cup: Những điều người Công Giáo không được làm nếu đến Qatar

|>| Nghe bài này

Hôm Chúa Nhật 20 tháng 11, Giải Túc Cầu thế giới đã bắt đầu tại Qatar, một quốc gia Hồi giáo được điều hành bởi luật Sharia, với những hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm các quy tắc tôn giáo của nước này. Người Công Giáo tham dự World Cup ở Qatar phải tránh tham gia các hoạt động tôn giáo công khai, không được công khai tuyên xưng tôn giáo của họ và bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi người khác sang đức tin Công Giáo. Nếu không, họ có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng nề đến mức có thể bị tử hình.

Hình phạt tử hình được áp dụng cho những ai xúc phạm Allah, cho dù bằng văn bản, bằng hình vẽ, cử chỉ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác. Hình phạt này cũng dành cho ai xúc phạm kinh Koran, xúc phạm tôn giáo Hồi giáo hoặc bất kỳ nghi thức hoặc mệnh lệnh nào của Hồi Giáo. Xúc phạm một trong những nhà tiên tri bằng văn bản, bằng hình vẽ, cử chỉ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cũng phải chịu hình phạt tương tự.

Hình phạt 10 năm tù dành cho bất cứ ai thành lập hoặc tổ chức các cuộc gặp gỡ, hay các tổ chức chống lại nền tảng và nguyên tắc của Hồi giáo, hoặc quảng bá tôn giáo hoặc giáo phái khác.

Hình phạt 5 năm tù dành bất kỳ ai đóng góp cho bất kỳ tổ chức nào chống lại nền tảng và nguyên tắc của Hồi giáo, hoặc quảng bá tôn giáo hoặc giáo phái khác.

Hình phạt 2 năm cho những ai ai mang theo sách Kinh Thánh, các tài liệu, ảnh tượng, các bản ghi âm hoặc bất kỳ tài liệu kỹ thuật số khác nhằm quảng bá cho các tôn giáo khác.

Nói tóm lại, những người Công Giáo nên ngồi ở nhà theo dõi World Cup qua truyền hình; và nếu có tham dự World Cup ở Qatar thì cần phải tránh tham gia các hoạt động đức tin công khai, những hình thức công khai tuyên xưng tôn giáo của mình và bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi người khác sang đức tin Công Giáo, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS