Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12: Cầu nguyện cho người khuyết tật

Nghe bài này

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện “để những người khuyết tật có thể trở thành trung tâm sự quan tâm chú ý của xã hội và cầu nguyện cho các tổ chức có thể đưa ra các chương trình hòa nhập trân trọng sự tham gia tích cực của họ”.

Khả năng đóng góp của người khuyết tật cho xã hội

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12 trùng với tháng trong đó Liên Hiệp quốc đã thiết lập Ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3 tháng 12) với mục đích thăng tiến quyền lợi và hạnh phúc của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khái niệm “khả năng khác biệt” để nhấn mạnh sự đóng góp to lớn mà sự hòa nhập và đánh giá cao những người mong manh nhất có thể mang lại cho xã hội.

Điều này được chứng thực bằng những hình ảnh trong video: những câu chuyện khác nhau cùng nhau chứng tỏ khả năng nâng cao tài năng của người khuyết tật. Từ cảnh các vận động viên paralympic thành công vượt qua thách thức những hạn chế của bản thân trong các cuộc thi quốc tế khác nhau, cho đến cảnh những người bạn của Cộng đoàn Thánh Egidio vẽ các tác phẩm nghệ thuật hoặc phục vụ bàn trong nhà hàng.

Những hình ảnh khác cho thấy một nhà thần học Dòng Tên ở Úc bị khuyết tật về thị giác, một nữ tu mắc Hội chứng Down đang phục vụ ở Lourdes, cả hai đều tham gia một cuộc họp trước Thượng Hội đồng Giám mục. Video của Đức Thánh Cha trong tháng này là một bài hát ca ngợi chính cuộc sống, cũng như một lời kêu gọi thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta.

Hỗ trợ người khuyết tật

Đức Thánh Cha nhận định rằng những người khuyết tật thuộc số những người mong manh nhất. Trên thế giới, “một số họ phải chịu sự loại trừ, do thiếu hiểu biết và thành kiến, vốn khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội”.

Ngài yêu cầu các tổ chức dân sự hỗ trợ các dự án của họ qua việc giúp tiếp cận giáo dục, việc làm và những vị trí mà họ có thể bộc lộ khả năng sáng tạo của mình” và các sáng kiến “cổ võ sự hòa nhập của họ”.

Cần có trái tim rộng mở

Đối với Giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng không chỉ loại bỏ các rào cản vật chất, nhưng cũng cần “ngừng nói về ‘họ’ và bắt đầu nói về ‘chúng ta’”. Những người muốn đồng hành với họ cần có “tấm lòng rộng lớn”.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS