Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4: Cầu cho các quyền lợi căn bản của con người

Nghe bài này

ĐTC Phanxicô công bố ý cầu nguyện của mình trong tháng 4 năm 2021 và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những người thiện tâm chiến đấu để bảo vệ các quyền lợi căn bản của con người trên thế giới.

(Tin Vatican – Devin Watkins)

“Bảo vệ các quyền lợi căn bản của con người đòi hỏi lòng dũng cảm và quyết tâm.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát hành một “Video về ý cầu nguyện của ngài” trong tháng Tư, ĐTC nói đây là một việc làm “tích cực chống lại nghèo đói và bất công, tranh đấu cho công ăn việc làm, đất đai và nhà ở, và quyền lao động và xã hội”.

Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người thiện chí hãy cầu nguyện cho những người “đang dấn thân đấu tranh cho các quyền lợi cơ bản của con người”.

Mạo hiểm dân thân nâng đỡ người khác

Trong video, Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhân quyền thường không bình đẳng cho tất cả mọi người, vì xã hội luôn có những phân biệt “người hạng nhất, hạng hai và hạng ba, và những người không được đoái hoài tới!” ĐTC kêu gọi, các quyền cơ bản cho con người “phải bình đẳng cho tất cả mọi người.”

ĐTC nói: “Ở một số nơi, việc bảo vệ nhân phẩm con người đồng nghĩa với việc bỏ tù, thậm chí không cần được xét xử, hoặc có nghĩa là bị vu khống.

Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng khái xác quyết bất chấp nguy hiểm, “mọi con người đều có quyền được phát triển toàn diện, và quyền cơ bản này không thể bị từ chối bởi bất kỳ một quốc gia nào”.

Với tâm tư này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện theo ý của Ngài trong tháng Tư này.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang dấn thân liều mạng để tranh đấu cho các quyền cơ bản chống lại các thể chế độc tài, chuyên chế và ngay cả trong các nền dân chủ đang sói mòn quyền này, hầu họ có thể thấy sự hy sinh và công việc của họ được sinh hoa kết quả dồi dào.”

Thanh Quảng sdb

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS