3453573sharia-law1

LONDON, UNITED KINGDOM – 15.06.07. Groups of right-wing Islamists and fascists demonstrate opposite 10 Downing Street, London, England. The Islamists protesters congregated to call for a campaign against ‘British oppression’ of UK muslins communities. The fascist counter demonstrators held up placards with the slogan “Islam out of Britain”. Large police numbers kept the two separate from each other.

HỖ TRỢ GIÊSU.NET

 XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, ĐỂ CHÚNG TÔI:
 - Tiếp tục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa
 - Nâng cấp website và thêm nhiều tiết mục khác giúp ích cho các tín hữu mọi nơi trên toàn cầu.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Bài mới nhất

Điễn Đàn