Ai có thể bỏ phiếu trong mật nghị bầu giáo hoàng tương lai

Nghe bài này

Tính đến tháng đầu tiên của năm 2021, Hồng Y Đoàn bao gồm 229 thành viên, 128 vị dưới 80 tuổi, và do đó đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu vị giáo hoàng tiếp theo trong mật nghị tương lai.

Chính Thánh Phaolô Đệ Lục đã thiết định, vào ngày 20 tháng 11 năm 1970, rằng các Hồng Y từ 80 tuổi trở lên không được tham gia vào việc bầu chọn giáo hoàng.

Đức Phaolô Đệ Lục đã viết trong Tông thư dưới dạng tự sắc Ingravescentem Aetatem rằng “lợi ích cao hơn của Giáo hội đòi hỏi chúng ta phải nhận định rằng vấn đề tuổi già cũng liên quan đến sự sáng suốt của các Hồng Y, là điều chúng ta đã nhiều lần quan tâm đặc biệt trong quá khứ”.

Trách vụ của Hồng Y “thực sự là một trách vụ đặc biệt nghiêm trọng và tế nhị,” Đức Phaolô Đệ Lục nhận xét, “trách vụ ấy có mối liên hệ rất đặc thù liên quan đến trách nhiệm tối cao của chúng ta trong việc phục vụ toàn thể Giáo hội, và đồng thời trách vụ ấy gắn liền với trách nhiệm cao độ đối với Giáo hội hoàn vũ trong thời gian trống ngôi Giáo Hoàng”.

Đức Phaolô Đệ Lục tuyên bố rằng sau khi qua tuổi 80, vị Hồng Y mất quyền bầu chọn Giáo hoàng và do đó, cũng không được quyền tham gia mật nghị.

Vào năm 2021, sáu vị Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo sẽ mất đặc quyền này: ba vị từ Phi châu, hai vị từ Âu châu và một vị từ Đại Dương châu. Bốn trong số sáu vị này đã được Thánh Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y trong hai công nghị tấn phong Hồng Y cuối cùng của ngài, vào năm 2001 và 2003.

Hồng Y đầu tiên tròn 80 tuổi trong năm nay – vào ngày 27 tháng 2 – sẽ là Đức Hồng Y Gabriel Zubeir Wako, tổng giám mục hiệu tòa của Khartoum. Ngài được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y vào năm 2003.

Vào ngày 8 tháng 3, Đức Hồng Y Wilfried Fox Napier của Durban, sẽ mất quyền bỏ phiếu trong một mật nghị trong tương lai. Ngài cũng được Đức Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y.

Cũng được phong Hồng Y vào năm 2003, là Đức Hồng Y George Pell, cựu Tổng trưởng Bộ Kinh tế, sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 8 tháng 6.

Vào ngày 19 tháng 7, Đức Hồng Y Maurice Piat của Port Louis sẽ mừng sinh nhật thứ 80 của ngài. Ngài đã được Đức Thánh Cha Phanxicô đội mũ đỏ trong công nghị tấn phong hồi tháng 11 năm 2016.

Đức Hồng Y Beniamino Stella, tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, sẽ bước qua tuổi 80 vào ngày 18 tháng 8. Ngài đã nhận được mũ đỏ từ công nghị tấn phong Hồng Y đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, được tổ chức vào tháng 2 năm 2014.

Vị Hồng Y cuối cùng bước sang tuổi 80 vào năm 2021 sẽ là Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục hiệu tòa của Milan. Thánh Gioan Phaolô II đã phong ngài làm Hồng Y trong công nghị năm 2003, khi Đức Hồng Y Scola là thượng phụ của Venice. Trong mật nghị bầu Giáo Hoàng năm 2013, Đức Hồng Y Angelo Scola là người nhiều phiếu thứ hai sau Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio.

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS