Ánh sáng, câu trả lời bằng hình ảnh

Nghe bài này

anhsang-bongtoi


Ánh sáng, câu trả lời bằng hình ảnh

Ánh sáng và bóng tối là hai cực đối chiếu nhau cùng loại từ đẩy xa nhau ra. Khi bóng tối màn đêm xuống bao phủ phần bên này địa cầu, ánh sáng mặt trời lùi xa sang phần khác của địa cầu.

Ánh sáng ngọn lửa cây nến hay đèn điện chiếu tỏa ra, thì bóng tối màn đêm bị đẩy lùi ra xa.

Ánh sáng trong thiên nhiên

Ngay từ lúc khởi đầu khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thiên Chúa trước hết tạo dựng ánh sáng làm căn bản cho sự sống, cùng phân chia ranh giới ngày và đêm. (St 1, 1-5.)

Trên bầu trời ban đêm tối, những chiếc máy bay phải bật đèn sáng không chỉ để nhìn thấy đường cho rõ, nhưng còn là dấu hiệu cho máy bay khác tránh đừng bay đâm đụng vào nhau. Tàu thuyền đi trên sông biển, xe chạy trên đường cũng phải xử sự như vậy.

Trên đường phi đạo máy bay lên xuống, ở bến cảng tầu thuyển, cũng phải có đèn bật chiếu sáng làm lằn ranh chỉ đường cho máy bay, cho tầu thuyền.

Ánh sáng là tín hiệu đèn báo trong đêm tối.

Nơi nào có ánh sáng mặt trời chiếu tới, nơi đó có hơi nồng ấm cùng sức sống cho loài thảo mộc phát triển lớn lên.

Ánh sáng chiếu tới, giúp nơi đó có trật tự an toàn, cùng sức sống bừng lên.

Theo Thánh gíao phụ Augustino sự hiểu biết lời Chúa tựa như ánh sáng soi chiếu trong tâm hồn. Và ngài có suy tư ánh sáng đó là câu trả lời bằng hình ảnh.

Ánh sáng trong niềm tin tôn gíao

Ánh sáng trong nhiều niềm tin tôn gíao là biều hiệu sự hiện diện của Thần Thánh. Vì thế, trong các đền thờ, thánh thất, đền chùa, đèn nến được thắp sáng lên ngày đêm.

Ngày xưa người Roma trước Chúa Giáng sinh đã phát triển tôn gíao thờ Thần Mặt Trời Sol invictus.

Chúa Giêsu, đấng từ trời cao xuống trần gian làm người, là trung tâmn của đức tin Kito giáo đã nói: Thầy là ánh sáng đến trong trần gian, để cho ai tin vào Thầy không phải sống trong bóng tối tăm. (Ga 12,46.)

Ngày nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội, người được rửa tội cũng nhận lãnh ánh sáng châm đốt từ ngọn lửa ánh sáng Chúa Giêsu phục sinh. Đó là ánh sáng đức tin cho tâm hồn người được rửa tội.

Gíao hội Chúa ở trần gian có nhiệm vụ rao giảng cùng gìn giữ ánh sáng đức tin đó cho mọi người.

Lumen Fidei – Ánh sáng đức tin

Hôm 5.7.2013 Đức Thánh Cha Phanxico đã ban hành tông thư Lumen Fidei – Ánh sáng đức tin. Đây là tông thưa đầu tiên của ngài, từ khi ngài được bầu chọn là giáo hoàng ngày 13.03.2013.

Tông thư này nguyên thủy đã được viết soạn thảo do đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. nhân năm đức tin. Nhưng vì sức khoẻ tuổi gìa , nên ngài đã từ chức về nghỉ hưu. Vì thế tông thư còn dang dở chưa viết xong.

Đức đương kim giáo hoàng Phanxico đã tiếp nhận bản thảo và tiếp tục khai triển viết cho công trình được hoàn tất trọn vẹn. Vì thế, có thể nói được, bức tông thư Lumen Fidei được viết soạn thảo do bốn tay của hai vị giáo hoàng Benedicto XVI. và Phanxico.

Tông thư được viết chia thành bốn chương với 60 đoạn trình bày chiết giải chi tiết về ánh sáng đức tin.

Chương thứ nhất trình bày lịch sử đức tin khởi đầu từ Tổ phụ Abraham, người cha của đức tin, rồi lan tỏa khắp dân tộc Israel. Sụ hoàn thành trọn vẹn của đức tin nằm ở nơi Kito gíao giới thiệu mang đến cho con người ơn cứu độ, chúc phúc lành của Chúa, mà Giáo Hội có sứ mạng loan truyền.

Chương thứ hai trình bày mối tương quan giữa đức tin và lý trí dựa trên nền tảng kinh thánh „Nếu con người không tin, họ sẽ không hiểu được.“ (Isaia 7,9). Và kết thúc qua sự suy xét phản tỉnh về mối tương quan giữa đức tin và thần học.

Chương thứ ba nói về sự lưu truyền đức tin trong Giáo Hội là người mẹ của đức tin. Đoạn này nói đến các Bí tích, sự truyền bá nối tiếp đức tin, đến sự cầu nguyện, đến 10 điều răn của Chúa, cũng như sự hiệp nhất và tích cách toàn vẹn trong sáng của đức tin.

Chương thứ tư diễn giải đức tin vào Thiên Chúa trong mối tương quan với xã hội. Đoàn thể tốt, gia đình, đức tin như ánh sáng cho xã hội, cùng là sức mạnh an ủi cho đời sống khi gặp buồn phiền đau khổ.

Tông thư Lumen Fidei kết thúc với đoạn suy tư về ba nhân đức căn bản Tin, Mến và hy vọng.

Tông thư Lumen fidei được viết soạn thảo do hai vị gíao hoàng Bendicto XVI. và Phanxico. Qua giáo huấn này, Giáo Hội muốn người tín hữu Chúa Kito tìm hiểu về nguồn gốc của đức tin là ánh sáng phát xuất từ nơi Thiên Chúa soi sáng cho tâm hồn con người.

Cung cách văn chương trình bày trong Tông thư Lumen Fidei thể hiện rõ nét hai luồng suy tư khác nhau của hai vị Gíao hoàng. Hai cung cách này tuy khác nhau, nhưng không đối nghịch nhau , mà bổ túc lẫn nhau.

Đức nguyên giáo hoàng Bendicto XVI. viết trình bày theo lối suy tư trong mối tương quan giữa đức tin và lý trí.

Đang khi đức đương kim giáo hoàng Phanxico viết trình bày trong mối tương quan giữa đức tin và sự công bằng trong đời sống thực tế ngoài xã hội.

*********************

„Ánh sáng đức tin có khả năng đặc biệt chiếu soi toàn thể căn tính đời sống con người. Để có thể mạnh, ánh sáng đó không từ nơi con người chúng ta phát tỏa ra, nhưng phải từ một nguồn gốc khởi thủy căn nguyên. Ánh sáng đó phải đến từ Thiên Chúa. Đức tin làm nẩy sinh sự gặp gỡ với Thiên Chúa, đấng kêu gọi chúng ta cùng mạc khải tình yêu người cho chúng ta. Tình yêu đó có trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta, cùng giúp xây dựng đời sống cho vững chắc.“ (Lumen Fidei Nr. 4.)

Là người con trong gia đình, là thành phần dân Chúa trong Giáo Hội, chúng ta đã tiếp nhận đức tin qua nghe của cơ quan thính giác, cùng qua nhìn của cơ quan thị gíac. Nhưng ánh sáng chiếu soi cho đức tin được hiển thị rõ nét cho tâm trí hiểu nảy sinh ở tận trong tâm hồn mỗi người.

Ánh sáng đức tin là câu trả lời mang chất chứa hình ảnh mời gọi cùng thúc đẩy gây niềm vui lòng phấn khởi cho tâm hồn.

Nếu những đốm sáng đức tin , dù nhỏ bé, mà cùng được chung nhiều tỏa chiếu, thì sẽ là một khối ánh sáng lớn giữa đêm tối bơ vơ có nhiều nghi hoặc lo âu sợ hãi.

Đức đương kim giáo hoàng Phanxico đã đưa ra hình ảnh so sánh „ Vào một đêm tối trời tại sân vận động như sân vận động ở Roma, hay ở sân Lorenzo bên Buenos Aires, nếu có ai một mình bật ngọn đèn của họ lên, thì khó mà thấy rõ. Nhưng nếu cả hàng ngàn người ở sân vận động cùng bật ngọn đền của họ lên thì cả sân sẽ chiếu sáng từng bừng lên.“ (Buổi triều yết ngày 12.06.2013.).

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS