Giải thích tự sắc Motu Propio mới

|>| Nghe bài này

papa19

2013-07-11 Vatican Radio

(Vatican Radio) Ngày thứ năm 11/7/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành một tự sắc Motu proprio khiến cho các hình luật do Uỷ Ban Giáo Hoàng về Quốc Gia Thánh Đô Vatican cũng được áp dụng bên trong Tòa Thánh.

Uỷ Ban Giáo Hoàng về Quốc Gia Thánh Đô Vatican ngày thứ năm đã thông qua ba đạo luật bao gồm: các Tiêu Chuẩn Phụ Trội về các vấn đề luật hình sự; Các tu chính về luật hình sự và các quy chế về thể thức hình luật; và các Trù Liệu nói chung về các hình phạt về hành chánh.

Một thông cáo của văn phòng truyền thông Tòa Thánh giải thích các đạo luật mới này là một nỗ lực tiếp nối để tu chính hệ thống luật pháp của Quốc Gia Thánh Đô Vatican, xây dựng trên các biện pháp đã được thi hành kể từ năm 2010 trong giáo triều của Đức Thánh Cha Benedict XVI.

Thông cáo cũng cho hay là các đạo luật này có một phạm vi rộng lớn hơn, vì bao gồm vào hệ thống luật pháp của Vatican các trù liệu về rất nhiều thỏa hiệp quốc tế, kể cả: bốn thỏa hiệp Genève năm 1949, về việc gây chiến và tội ác chiến tranh; thỏa hiệp năm 1965 về việc loại trừ tất cả mọi hình thức kỳ thị chủng tộc; thỏa hiệp năm 1984 chống việc tra tấn và các hành vị độc ác khác, hay các cách đối xử và hình phạt dã man; thỏa hiệp năm 1989 về nhân quyền của trẻ em và thủ tục ngoại lệ năm 2000.

Thông cáo kết luận: “Nói chung, các nỗ lực ấn định những tiêu chuẩn mới này là một phần của các phương thức rộng lớn hơn nhằm tối tân hóa hệ thống luật pháp của Vatican với mục tiêu gia tăng sự nhất quán và hữu hiệu về luật pháp.”

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS