Bệnh giả điếc làm ngơ

Đừng sợ nói sự thật về cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn nhận tội lỗi của mình, xưng thú với Chúa, để đón nhận ơn tha thứ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay…

Những thử thách và những bệnh tật

Có những người chịu đựng đau khổ với nụ cười và luôn biết giữ niềm vui của đức tin dù gặp phải những thử thách nặng nề hoặc những bệnh tật . Đó là những người làm cho Giáo Hội…

Giải đáp phụng vụ: Có được sử dụng thánh ca mà không cần phê duyệt không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi : Tôi hơi thắc mắc về…

Giải đáp phụng vụ: Xin nói rõ về màu của áo choàng, khăn vai, và cho biết qui định về ban phép lành

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi 1: Liệu được phép sử dụng…

Giải đáp phụng vụ: Việc dời ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được qui định thế nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Năm nay (2013) lễ Đức Mẹ…

Giải đáp phụng vụ: Lần chuỗi trong giờ chầu Thánh Thể có được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Trong một số quốc gia, chúng ta lần chuỗi Mân Côi…

Giải đáp phụng vụ: Lá thư mục vụ nào được đọc thay cho bài giảng lễ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thưa cha, cha có thể nêu…

Giải đáp phụng vụ: Có thể đưa tên thánh Giuse vào các Kinh nguyện ngoài bốn Kinh nguyện Thánh Thể chính không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Bây giờ tên Thánh Giuse đã…

Giải đáp phụng vụ: Cộng đoàn quỳ gối đến hết Vinh tụng ca không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma Hỏi: Tôi lấy làm lạ là tại sao ở Mỹ, quy tắc…

Giải đáp phụng vụ: Vị trí nào dành cho Giám mục khi ngài không đồng tế trong Thánh Lễ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi : Thưa cha, liệu một Giám…

Giải đáp phụng vụ: Có buộc tráng chén với nước và rượu không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Tôi thấy hầu như các linh…

Giải đáp phụng vụ: Linh mục nói lời thô tục trong bài giảng được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Tôi mới tham dự một Thánh…

Giải đáp phụng vụ: Nước được rót chút ít vào một hay nhiều chén thánh có rượu?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Khi Máu Chúa Kitô sẽ được…

Giải đáp phụng vụ: Tiếp nhận Bánh và Rượu ở vị trí nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Đâu là vị trí thích hợp…

TIN CHẮC CHẮN CÓ LUYỆN NGỤC VÀ THIÊN ĐÀNG

… Tin vững vàng nơi sự hiện hữu của Luyện Ngục và Thiên Đàng không còn là tác động thuần túy Đức Tin đối với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), xét vì Cha có nhiều thị kiến trực tiếp…

Trang 1 của 2
1 2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS