Cn 2074: Ích Lợi Của Mề Đay Huyền Nhiệm (miraculous Medal)

Nghe bài này

miraculous medal_0_300x198_1CN 2074: ÍCH LỢI CỦA MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM (Miraculous Medal)

Mề đay Huyền Nhiệm xuất xứ từ một cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Nguyện Đường Rue Du Bac, tại thành phố Paris vào năm 1830.

Vào ngày thứ bẩy 27/1/1830, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Maria hiện ra với Thánh Catherine Labouré, Dòng Nữ Tử Bác Ái và trao cho cô một sứ mệnh là hãy làm ra những mề đay. Mẹ ban cho cô một mẫu ảnh và dặn dò:

“Con hãy làm những mề đay này, những ai đeo mề đay này với đức tin thì sẽ nhận được rất nhiều ơn lành, đặc biệt là khi họ đeo mề đay này ở trên cổ.”

-Từ đó các mề đay này được làm ra và phân phát cho mọi người gần xa. Có nhiều ơn lành hoán cải, chữa lành và ơn bảo vệ xẩy ra khi người ta đeo mề đay này.

Với những biến cố lạ thường ấy, Đức TGM của giáo phận Paris là Đức Cha de Quelen điều tra xuất xứ và hiệu quả của Mề đay Rue Du Bac. Kết quả như sau:

-Sự phân phối mề đay nhanh chóng và rộng rãi, những ơn lành được ban cho đủ để minh chứng rằng đây là dấu hiệu của Thiên Đàng xác nhận sự thật của cuộc hiện ra.

-Tại Roma, vào năm 1846, sau khi có sự hoán cải đáng kinh ngạc của một người Do Thái là ông Alphonse Ratisbonne, Đức Giáo Hoàng Gregory XVI  xác nhận tầm quan trọng của mề đay với TGM Paris.

-Nếu bạn yêu mến Đức Mẹ Maria và tín thác vào quyền năng cầu bầu của Mẹ thì hãy luôn luôn đeo mề đay với đức tin ở trên người của bạn để được Chúa ban cho những  ơn lành và được Đức Mẹ Maria bảo vệ.

-Mỗi ngày nên đọc câu kinh này đã được khắc trên mề đay:

‘Ôi Lạy Mẹ Maria Vô  Nhiễm Thai, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con là những người cầu xin Mẹ.’

-Hãy mua và phân phát những mề đay này cho những người ở chung quanh bạn, và nhất là cho những người bịnh nhân và đau khổ.

-Trên thế giới ai ai cũng biết về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Rue Du Bac nhưng họ không biết rằng chính cuộc hiện ra ở nhà nguyện Rue Du Bac dọn đường cho một biến cố lớn lao ở Lộ Đức.

-Thánh Bernadette của Lộ Đức đã tuyên bố như sau:

“Bà Đẹp ở hang đá hiện ra với tôi và bà có đeo Mề Đay Huyền Nhiệm.” Lúc ấy Thánh Bernadette cũng có đeo mề đay này.

-Câu kinh: ‘Ôi Lạy Mẹ Maria Vô  Nhiễm Thai, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con là những người cầu xin Mẹ.’Và sự truyền bá mề đay này được phổ biến cho rất nhiều người và làm cho đức tin mọi người sống mạnh. Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Thai vào năm 1854. Bốn năm sau, 1858 có cuộc hiện ra ở Lộ Đức để xác nhận tín điều ấy.

-Giống như Lộ Đức là một nguồn ơn phúc dồi dào, Mề Đay Huyền Nhiệm cũng là một khí cụ của lòng Nhân từ của Đức Mẹ Maria dành cho các kẻ tội lỗi và những người đau khổ trên thế giới.

-Người Kitô giáo biết cách suy gẫm mề đay thì sẽ biết được tín điều của giáo hội  trong vai trò mà Thiên Chúa quan phòng cho Đức Mẹ Maria trong công cuộc Đồng Công Cứu Chuộc và qua sự can thiệp thế giới của Mẹ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS