ĐTC Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn tín hữu Nigeria sống ở Roma

Nghe bài này

Sáng thứ Hai ngày 25/3/2024, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 800 tín hữu Nigeria đang sống ở Roma nhân kỷ niệm 25 năm cộng đoàn tín hữu Nigeria chính thức hiện diện ở Roma. Ngài nói rằng sự khác biệt về sắc tộc, truyền thống văn hóa và ngôn ngữ của họ không phải là vấn đề nhưng là món quà. Ngài mời gọi họ đối thoại và lắng nghe nhau.

Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Nigeria về chứng tá của họ cho sứ điệp vui tươi của Phúc Âm. Tạ ơn Chúa về ơn gọi linh mục tu sĩ phong phú của Nigeria, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi theo Chúa Giêsu, trong ơn gọi của mỗi người, chúng ta được ủy thác trách nhiệm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu, làm cho Chúa Kitô hiện diện trong cuộc sống của anh em mình.

Sự khác biệt sắc tộc, văn hóa không phải là vấn đề nhưng là quà tặng Thiên Chúa ban

Khi nói về sự phong phú của sự đa dạng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sự đa dạng của các nhóm sắc tộc, truyền thống văn hóa và ngôn ngữ ở quốc gia của anh chị em không phải là một vấn đề, mà là một món quà làm phong phú thêm cơ cấu của Giáo hội cũng như của toàn xã hội, và cho phép chúng ta phát huy các giá trị của sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác trong nước”. Ngài hy vọng cộng đoàn Nigeria ở Roma luôn chào đón và đồng hành với các tín hữu Nigeria và các tín hữu khác như một gia đình hòa nhập rộng lớn, nơi mọi người có thể sử dụng những ân sủng và tài năng khác nhau của mình để hỗ trợ và củng cố lẫn nhau khi vui buồn, thành công cũng như khó khăn. Ngài khẳng định: “Bằng cách này, anh chị em sẽ có thể gieo những hạt giống tình bạn xã hội và sự hòa hợp cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Đối thoại và lắng nghe nhau

Cuối cùng, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và cả Nigeria cũng đang ở trong tình cảnh khó khăn, Đức Thánh Cha bảo đảm lời cầu nguyện của ngài cho sự an ninh, thống nhất và tiến bộ về đời sống tinh thần và kinh tế cho Nigeria và mời gọi mọi người chọn đối thoại và lắng nghe nhau với một trái tim rộng mở, không loại trừ bất kỳ ai ở cấp độ chính trị, xã hội và tôn giáo.

Loan báo lòng thương xót vô biên của Chúa

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu trở thành những người loan báo lòng thương xót vô biên của Chúa, bằng cách nỗ lực hòa giải giữa tất cả người dân Nigeria, góp phần giảm bớt gánh nặng cho người nghèo và những người thiếu thốn nhất và theo phong cách gần gũi, với lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS