Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Thư ký cho Bộ Kinh tế

Nghe bài này

Hôm thứ Năm ngày 01/02, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Benjamín Estévez de Cominges, hiện là Đại biểu Quản trị Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế, trở thành nhân vật thứ hai của Bộ này.

Ông Benjamín người Tây Ban Nha năm nay 50 tuổi (1974), đã kết hôn và có ba con. Ông từng là kỹ sư viễn thông và đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Ngoài ra tân Tổng Thư ký còn theo học ngành Khoa học Quản trị của Trường Quản trị Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts.

Năm 2013, ông bắt đầu làm việc trong Giáo hội với vai trò là Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế của Đại học Giáo hoàng Comillas – ICAI – ICADE ở Tây Ban Nha. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Đại biểu Quản trị tại Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, phụ trách các vấn đề cơ bản của công cuộc loan báo Tin Mừng đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới.

Với việc bổ nhiệm mới này, tân Tổng Thư ký tin rằng với hai năm làm việc ở Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ giúp ông trong sứ vụ mới, mặc dù làm việc ở Bộ Kinh tế sẽ phức tạp hơn nhiều. Ông khiêm tốn thú nhận không biết có đảm trách được hay không nhưng sẽ cố gắng. Ông nói: “Tôi biết trách nhiệm này rất lớn và tôi hy vọng với ơn Chúa và sự trợ giúp của gia đình, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới này”.

Ông Maximino Caballero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế nói về tân Tổng Thư ký: “Tôi có cơ hội biết và làm việc với ông Benjamin từ khi ông ông được bổ nhiệm làm Đại biểu tại Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, khi đó tôi là Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế. Trong thời gian này tôi đã chứng kiến sự cống hiến, tính chuyên nghiệp, sự chính xác trong quản lý của ông, cũng như tính cách cộng tác và hoà giải với các cơ quan khác của Toà Thánh”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS