Đừng phán xét kẻ khác .

Nghe bài này

indexTôi là ai mà phán xét kẻ khác ? Đó là câu hỏi cần đặt ra cho chính mình để nhường chổ cho lòng thương xót, một thái độ công chính để xây dựng hòa bình giữa con người, giữa những quốc gia và chính trong nội tâm .Và để có lòng thương xót thì phải biết thú nhận mình là người tội lỗi và mở rộng cỏi lòng để quên đi những điều người khác xúc phạm đến mình .

“Muốn có lòng thương xót cần hai điều kiện” .Việc đầu tiên là tìm hiểu chính mình .Như vậy đó là bước đầu tiên, nhận biết chính mình cũng đã làm nhiều điều xằng bậy : chúng ta là những kẻ tội lỗi !” Cũng cần nhận thức và nói lên rằng : “Lạy Chúa, con lấy làm hổ thẹn những việc xấu con đã làm trong cuộc đời của con “ .

Thái độ thứ hai để có lòng thương xót là mở rộng con tim” . Đó là sự hổ thẹn cùng lòng sám hối hòng mở rông con tim nhỏ nhen, ích kỷ, để nhường chổ cho lòng thương xót của Chúa tha thứ cho chúng ta” Mở rộng con tim là gì ? Việc trước tiên là nhìn nhận mình là người tội lỗi và đừng nhìn đến việc làm của người khác .

Và câu hỏi căn bản là như vầy : “Tôi là ai mà đi phán xét kẻ kihác ? Tôi là ai mà dám nói như thế ? Tôi là ai, bởi vì tôi cũng đã làm nhều điều còn tệ hơn thế nữa ? Lại nữa Chúa Kitô cũng đã nói trong Phúc Âm: Đừng phán xét để khỏi bị Thiên Chúa phán xét; đừng kết tội ai để khỏi bị Thiên Chúa kết tội, hãy tha thứ thì Thiên Chúa cũng tha thứ cho anh em . Hãy cho đi thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho nhiều thêm: hãy đong đầy đấu, chặt chẻ, tràn đầy thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho anh em như vậy” .

Đó là sự rộng lượng của con tim mà Chúa đã diễn tả qua hình ảnh của những người đi gặt lúa mà trải bị ra và Chúa đã ban cho tràn đầy” . BởI vậy nếu bạn có một con tim quảng đại thì bạn sẽ được nhận lãnh rất nhiều điều giàu có !.

Một quả tim rộng lượng không dòm ngó vào đời sống kẻ khác, không kết tội nhưng luôn tha thứ và quên đi “, như Thiên Chúa đã quên đi mọi tội lỗi của tôi và tha thứ tất cả” .

Muốn có được lòng thương xót, thì phải kêu nài đến Chúa “vì đó là một ân sủng” và muốn có hai thái độ này : nhận biết tội lỗi của chính mình và có lòng biết hổ thẹn “ và quên đi những nhục mạ xúc phạm của kẻ khác đối với mình . Người có lòng thương xót đại lượng, luôn xin lỗi kẻ khác và suy tư về tội lỗi của chính mình”. Và khi một ai nói với họ : Anh chị có thấy người đó làm điều xấu ấy không ? và họ đại lượng trả lời rằng : Những điều tôi đã làm cũng đủ cho tôi suy nghĩ rồi “.

Đây chính là con đường của lòng thương xót mà chúng ta cần đi theo” .Nếu chúng ta, mọi người , mọi quốc gia, mọi gia đình, mọi làng xóm cùng có thái độ như vậy, Đức Giáo Hòang than lên thì thế giới này sẽ sống trong hòa bình . Ước gì hòa bình ngự trị trong tim của chúng ta, bởi lòng thương xót chắc chắn sẽ mang lại sự an bình trong tâm hồn của chúng ta !

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS