Ngày 03 tháng 02 : Kính Thánh Blaise.

|>| Nghe bài này

saint-blaise

Nhiều người Công giáo Hoa Kỳ nhớ ngày kính thánh Blaise bởi vì ngày hôm đó Giáo Hội Hoa kỳ có nghi thức Ban Phép Lành Cổ Họng. Hai cây đèn sáp đã được làm phép, được đặt vào hai bên cổ khi đọc kinh chúc lành. Vị ban phép lành cầu xin thánh Blaise che chở và chữa lành các bệnh cổ họng cho giáo dân. Theo như lời truyền tụng thì có một đứa bé bị mắc xương cá trong cổ. Ðứa bé không thở được sắp chết cha mẹ nó mang đến cho thánh Blaise và ngài đã chữa lành cho nó.

Có rất ít tài liệu nói về thánh Blaise. Nhưng có điều chắc chắn là Ngài đã được đề cử làm Giám mục thành Sebasta, ở Armenia, bị tử đạo duới thời vua Licinius trong thế kỷ thứ 4. Câu chuyện truyền tụng về cưộc đời thánh Blaise được loan truyền rộng rải vào thế kỷ thứ 8 rằng, ngài sinh trưởng trong một gia đình quý phái và gìàu có và có truyền thống Công giáo. Sau khi ngài làm Giám mục thì cuộc bạch hại người Công giáo trong xứ Arménia lại bắt đầu.

Ngài được Thiên Chúa báo cho biết trước nên đã trốn vào núi để tránh cuộc bách hại. Sau đó có nhiều thợ săn vào rừng săn bắn đã thấy nhiều loài vật đang đau ốm nằm la liệt quanh hang động nơi ngài đang trú ẩn. Thánh Blaise đang chữa bệnh cho chúng. Sau khi nhận biết ngài là Giám Mục của thành Sebasta chúng liền bắt ngài và đem về giao nạp cho quan tổng trấn. Viên quan này đã xử giam đói ngài cho đến chết, nhưng có một bà nhớ ơn vì đã được ngài chửa lành bệnh nên đã lẻn mang thực phẩm và hai cây đèn sáp đến cho ngài làm phép chửa bệnh. Sau đó viên tổng trấn đã ra lệnh cho quân lính giết chết ngài.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS