Ngày 20 tháng 10 : Kính Thánh Phao lồ Thánh Giá.

Nghe bài này

StPaul_ElGreco

Thánh Phao lồ Thánh Giá sinh tại Ovada, nước Ý năm 1694. Từ tuổi thơ ấu ngài đã tỏ ra rất hồn nhiên và thánh thiện. Cha ngài là một nhà thương mại giàu có, nhưng ngài ước ao có một đời sống thánh thiện, nên từ bỏ tất cả mọi sự giàu sang cùng với một nhóm bạn hữu đồng chí hướng thành lập một hội dòng để giúp đỡ những người nghèo đói và bệnh tật. Sau khi chịu chức linh mục ngài còn làm việc hăng say hơn nữa. Trong một thị kiến ngài được nhìn thấy bộ áo dòng dành cho các tu sĩ hội dòng mà ngài sẽ thành lập.

Sau khi trình bày cùng với đấng bảo trợ là Đức Giám Mục thành Piedmond, xin được thành lập một hội dòng tôn kính đặc biệt Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Đức Giám Mục liền chấp thuận và cho phép được mang y phục như ngài đã được nhìn thấy trong khi xuất thần.

Từ ngày đó thánh Phao lồ Thánh Giá sửa sang lại luật dòng và đến năm 1721 thì ngài đến Roma để xin sự chấp thuận của Tòa Thánh. Lúc đầu thì bị từ chối nhưng sau đó thì được Đức Giáo Hoàng Benedict XIV chấp thuận. Trong khi đó thì ngài xây dựng tu viện đầu tiên gần Obitello. Một thời gian sau thì ngài xây môt tu viện khác rộng lớn hơn ở Roma.

Trong 50 năm thánh Phao lồ Thánh Giá làm việc mục vụ khắp nước Ý không hề biết mệt mỏi. Mặc dù Chúa ban cho ngài nhiều ân huệ đặt biệt nhưng ngài luôn có một nếp sống hết sức khiêm nhường và nhiệm nhặt và tự cho mình là một người tôi tớ bất xứng và là một kẻ tội lỗi.

Ngài qua đời ở Roma năm 1775 vào lúc 81 tuổi. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pius IX tôn phong hiển thánh vào năm 1867.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS