Ngày 29 tháng 06 : Kính Thánh Phêrô và Thánh Phao lồ

Nghe bài này

phero_phaolo

Thánh Phêrô và thánh Phao lồ thường đưọc nhắc nhở cùng một lượt. Các ngài là rường cột của Giáo Hội và theo như truyền thống thì thường được tôn kính cùng một ngày trong lịch phụng vụ,Giáo Hội Roma là Giáo Hội của Phêrô và Phao lồ, là Giáo Hội của những chứng nhân trực tiếp sống và chia sẻ cuộc sống với Chúa Giêsu Kitô.Phêrô là người Galilê, làm nghề đánh cá sinh sống ở Caphanaum bên bờ hồ Tibêria; Phao lồ là một người Do thái lưu vong sống xa quê hương ở thành Tarsô miền Tiểu Á, là một một người Pharisêu chính cống lại là công dân La mã. Đời sống của cả hai người bị hoàn toàn đảo lộn vì có một người nói với họ: “Hãy theo Ta,. ngươi sẽ được gọi là Phêrô” hoặc “Saul sao ngươi bách hại Ta?” Simon được đổi tên là Phêrô liền bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ tất cả đi theo Thầy. Saul trở thành Phao lồ đã đến gặp các tông đồ nhận lãnh trọng trách loan báo Tin Mừng cho người ngoại.Phêrô được Thánh Thần soi sáng nói lên mầu nhiệm dấu kín từ khi mới tạo thiên lập đia: “Thầy là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa hằng sống.” Phao lồ được nghe tiếng vang vọng huyền bí từ trời cao, một âm vang mà không thể lập lại với ngôn ngữ của loài người. Phêrô chối Thầy mình nhưng đã ăn năn sám hối thống thiết: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa mà!”. Phao lồ người đi tìm bắt bách hại những Kitô hữu đầu tiên, đã trở lại tận hiến đời mình cho Chúa Kitô. “Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi.” Phêrô nhận sứ vụ chăm sóc đàn chiên của Chúa: “Ngươi là Đá và trên tảng đá này Ta xây Giáo Hội của Ta.” Phao lồ trở thành người Tông đồ của dân ngoại. Vì Chúa của mình, Phêrô đã chết với cực hình bị đóng đinh đầu chổng xuống đất và Phao lồ thì bị chết chém đầu lìa khỏi cổ.

“Chỉ trong một ngày chúng ta tôn kính hai vị Tông đồ, hai vị đã bổ túc lẫn cho nhau, Phêrô dẩn đầu và Phao lô bước theo. Chúng ta yêu mến đức tin, công việc và những khổ nhọc của các ngài! Chúng ta yêu mến những chứng tá và những lời giảng dạy của các ngài!”

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS