Ngày 28 tháng 12: Kính các Thánh Anh Hài.

Nghe bài này

HanhCacThanh_12_3

Những vua chúa chuyên chế độc ác luôn đề phòng cho ngôi báu của mình, hắn lo sợ bị chiếm đoạt. Hắn lo ngại không biết từ một nơi hẻo lánh nào đó, trong một thôn xóm nghèo nàn nào đó, một đứa bé lớn lên có thể làm lung lay ngai vàng của hắn. Theo sách Phúc Âm của thánh Mathêu, thì Vua Herode khi nghe các vị đạo sĩ hỏi hắn nơi vua Do thái mới sinh ra, hắn đã hoảng hốt và tìm mọi cách để khử trừ.

Lịch sử kể lại Herode là một người gian ác khát máu. Hắn liền nghĩ ra kế hoạch để giết chết vị vua Do thái mới sinh ra này còn trong trứng nước còn hơn là để lại khó khăn sau này. Nhưng khi các vị đạo sĩ đã không hợp tác với hắn. Hắn biết hắn bị lừa nên hắn tập họp các người thông thái thuộc làu kinh sử, giải thích các lời tiên tri, hỏi nơi chốn vị vua sẽ sinh ra. Sau đó hắn gởi quân lính đến Bethlehem giết tất cả những con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Lệnh được ban bố và chúng đã tàn sát những trẻ em vô tội.

Nhưng Herode đã không đạt được ý định của mình. “Giuse được báo mộng nên đã đem gia đình trốn qua Ai cập”.

Câu chuyện ghê rợn nhắc nhở chúng ta là Chúa đã sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, trong một giai đọan rất tàn bạo. Chúa Giêsu sinh ra để mang lại Tin Mừng nhưng những kẻ làm chứng cho đấng Cứu độ cũng phải chịu mọi oan ức ở thế gian này để được hưởng vinh quang trên Nước Thiên đàng.

Trong những thế kỷ của Giáo Hội sơ khai, Giáo Hội đã tôn kính các đấng thánh Anh Hài vì các ngài đã chết thay cho Chúa. Đây là những vị tử vì đạo để chứng tá cho đấng Messia. Điều này cũng báo trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu với ước mong làm thay đổi thế giới được toàn mỹ hơn.

Trong thời đại chúng ta cũng có những những làng mạc bị giải tỏa, những gia đình bị lưu đày đến những vùng ma thiêng nước độc vì đức tin, và những đứa bé không đuợc học hành hoặc những em bé bị giết đi khi còn trong bụng mẹ để bào vệ cho những ý tưởng lầm lạc như đề cao sự thăng tiến xã hội v.v…

Ngày lễ các Thánh Anh Hài không chỉ để kỷ niệm những trẻ em đã chết trước thời hạn của mình. Những trẻ em này là nạn nhân của những kẻ gian ác muốn chặt đi ngưồn gốc tự do không muốn cho nó phát sinh nẩy nở. Họ là những người chết đi mang theo những ảo tưởng ích kỹ của họ hoặc phe nhóm của họ. Khi tôn kính các vị thánh Anh Hài là nói lên sự gian ác của Herode và của thế gian, tuy vậy chúng cũng không thể làm cho hư hỏng đi được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
(Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS