Những ngừời gieo giống Lời của Chúa .

Nghe bài này

sowe02Dụ ngôn người gieo giống “nói với chúng ta hôm nay cũng như xưa kia cách đây hai ngàn năm với những người đang ngồi nghe Chúa nói: Đức Giáo hòang nói bài Phúc Âm hôm nay luôn hiện đại và nhắc nhở chúng ta chính là những người gieo giống .”
Trước tiên Đức Giáo Hòang giải thích dụ ngôn người gieo giống như xưa kia Chúa đã giải thích cho các môn đệ : “ Nhân vật chính của dụ ngôn là hạt giống .”

“Những hạt giống rơi xuống dọc đƯờng là những người nghe lời giảng về Nước Trời mà không đón nhận . Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời . Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được .

Điều quan trọng là những gì mà ngừời gieo giống gieo vải . Trái lại chỉi có đám đất tốt thì hạt giống mới nẩy mầm được rồi sinh hoa kết quả, đó là những người nghe Lời Chúa, đón nhận, rồi tìm hiểu và nuôi dưỡng cẩn thận . Đức Mẹ Maria là gương mẫu tòan hảo của thửa ruộng đất tốt phì nhiêu đó theo như lời giảng của Đức Giáo Hòang .

Khi tiếp xúc trực tiếp với các giáo dân, Đức Giáo Hòang khuyến khích là làm thế nào để sẳn sàng đón nhận Lời Chúa : Là lòng chúng ta phải như thế nào ? Hạt giống nào phát xuất từ tâm can và từ miệng lưỡi của chúng ta ? Lời nói của chúng ta có thể đem lại nhiều điều tốt lành cũng như đem lại nhiều điều xấu xa . Lời nói có thể chữa lành lành và cũng có thể tạo ra những vết thương . Lời nói của chúng ta có thể là những khích lệ và cũng có thể là những lời chua xót . Hãy nhớ rằng điều quan trọng chính là những lời nói phát ra từ tâm can và từ miệng lưỡi của mình chứ không phải là những lời chúng ta nghe và đón nhận . (Nguồn Tin : VIS).

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS