Protests Continue In Kiev As The Opposition Calls For A Snap Election

KIEV, UKRAINE – JANUARY 25: A man kneels before an Orthodox priest in an area separating police and anti-government protestors near Dynamo Stadium on January 25, 2014 in Kiev, Ukraine. Violent protests in Ukraine have spread beyond the capital as President Viktor Yanukovych held crisis talks with three key opposition leaders. (Photo by Rob Stothard/Getty Images)

HỖ TRỢ GIÊSU.NET

 XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, ĐỂ CHÚNG TÔI:
 - Tiếp tục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa
 - Nâng cấp website và thêm nhiều tiết mục khác giúp ích cho các tín hữu mọi nơi trên toàn cầu.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Bài mới nhất

Điễn Đàn