Vatican thiết lập địa chỉ email để báo cáo những quan tâm chống tham nhũng

Nghe bài này

Ngày 24/1/2024, Tòa Thánh đã ban hành các quy định mới trong đó nêu chi tiết về các bước để gởi cảnh báo tới Văn phòng Tổng Kiểm toán của Vatican, thông qua một địa chỉ email riêng, về những bất thường trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những bất thường trong đấu thầu và các hành vi tham nhũng.

Thủ tục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến các nhận biết và khả năng “tố cáo”, hoặc cảnh báo về các hành vi lạm dụng tiềm ẩn, có hiệu lực trong luật pháp của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican.

Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống tham nhũng, được cung cấp, cùng với những công cụ khác, bởi Công ước Chống Tham nhũng của Liên Hiệp Quốc mà Tòa Thánh đã gia nhập vào năm 2016.

Quy chế của Văn phòng Tổng Kiểm toán và Tông hiến “Praedicate Evangelium” quy định Tổng Kiểm toán là người nhận các báo cáo về các tình huống cụ thể liên quan đến những bất thường trong việc sử dụng hoặc phân bổ các nguồn lực tài chính hoặc vật chất; những sai phạm trong việc trao hợp đồng hoặc trong việc thực hiện các giao dịch hoặc thanh lý; và các hành vi tham nhũng hoặc gian lận.

Email báo cáo các quan tâm chống tham nhũng

Thủ tục nêu rõ rằng các báo cáo có thể được gửi bằng văn bản đến địa chỉ email segnalazionianomalie@urg.va hoặc bằng một lá thư mật đến Tổng Kiểm toán.

Cũng có thể báo cáo bằng miệng theo yêu cầu của người định báo cáo. Việc này có thể được thực hiện thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc qua họp video với Tổng Kiểm toán.

Tổng Kiểm toán phải bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và an ninh của việc tiết lộ thông tin tố giác và đảm bảo rằng danh tính của người tố cáo, chỉ có thể được tiết lộ cho cơ quan tư pháp khi cơ quan này cho rằng điều đó là cần thiết cho mục đích điều tra hoặc hoạt động tư pháp.

Thủ tục bảo vệ danh tính của người tố cáo

Thủ tục nói rõ rằng việc cấm tiết lộ danh tính của người tố cáo không chỉ đề cập đến tên của người tố cáo mà còn liên quan đến tất cả các yếu tố của báo cáo, bao gồm cả tài liệu đính kèm, trong mức độ việc tiết lộ chúng, thậm chí là gián tiếp, có thể cho phép xác định người tố cáo.

Hơn nữa, hướng dẫn nêu rõ rằng việc báo cáo các hoạt động bất thường được thực hiện một cách thiện chí cho Tổng Kiểm toán không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc vi phạm bí mật chính thức hoặc bất kỳ ràng buộc nào khác về việc tiết lộ do các điều khoản pháp lý, hành chính hoặc hợp đồng quy định.

Báo cáo các hành vi không đúng đắn

Thủ tục cũng nói rõ cách các báo cáo có thể liên quan đến hành vi không đúng đắn gây ra mối đe dọa hoặc thiệt hại cho lợi ích chung. Tuy nhiên, các báo cáo không được liên quan đến các khiếu nại mang tính chất cá nhân của người báo cáo hoặc các khiếu nại thuộc phạm vi quy chế về quan hệ lao động hoặc các mối liên hệ với cấp trên hoặc đồng nghiệp, nhưng phải theo các quy chế và thủ tục hiện hành. Sau đó, luật nhắc lại rằng các báo cáo ẩn danh sẽ không được chú ý.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS