04/05/20 Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe…

Trang 38 của 38
1 36 37 38

Xem nhiều nhất

Bài Mới Nhất