TIN CHẮC CHẮN CÓ LUYỆN NGỤC VÀ THIÊN ĐÀNG

… Tin vững vàng nơi sự hiện hữu của Luyện Ngục và Thiên Đàng không còn là tác động thuần túy Đức Tin đối với Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), xét vì Cha có nhiều thị kiến trực tiếp…

XIN CHÚA LẤY LÒNG NHÂN HẬU XÓA TỘI CON ĐÃ PHẠM!

… Thánh nữ Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791) tục danh là Anna Maria Rosa Gallo sinh ra và qua đời tại thành phố Napoli, miền Nam nước Ý. Thánh nữ thuộc dòng Ba Phanxicô và có lòng đặc biệt…

Trang 92 của 92
1 90 91 92

Đang trực tuyến

 Không có thành viên trực tuyến tại thời điểm này

Bài đăng mới nhất